A SKI C.U.L.T. rendszer | SKI. C.U.L.T. -- skiculture
/** * @file * Returns the HTML for a node. * * Complete documentation for this file is available online. * @see https://drupal.org/node/1728164 */ ?>

Cooperative Upgradable Logic-based Training

SKI C.U.L.T. rendszer? Mivégre? A világ minden országában van olyan tematika, amelyet követve eredményesen lehet oktatni. Miért lenne szükség egy újabb rendszerre?

A szakmai szervezetek által előírt tantervek - amelyeket a legtöbb országban legalábbis illik követni - hemzsgnek a kompromisszumoktól, a legkülönbözőbb érdekcsoportok befolyása határozza meg változásaikat. Nem véletlen, hogy gyakran egyik évről a másikra egymásnak ellentmondó elemek jelennek meg bennük. A magyar tanterv a többihez képest sokkal logikusabb, mert kevesebb befolyásoló szándéknak kell megfelelnie. A SKI C.U.L.T. rendszere ezt fejleszti tovább, még inkább a síelők érdekeit a központba helyezve és még jobban háttérbe szorítva az üzleti szempontokat.

A marketingtől átitatott környezetben nagy kockázatot jelent a realitáshoz és a természeteshez ragaszkodni. A SKI C.U.L.T vállalja, hogy csak a mozgások reális alapjait és az emberi agy tanulási folyamatait veszi figyelembe. A központban nem az azonnal eladható, villámgyors eredmény van. Azt szeretnénk elérni, hogy senki ne rekedjen meg a tanulás egy pontján, hogy a megszerzett tudás biztos legyen, és arra mindig lehessen újabb fejlődési szinteket alapozni. Minden síelő biztos lehet abban, hogy a SKI C.U.L.T. rendszerben tanulva nem fogják becsapni, zsákutcába vinni. A gyerekek nem fognak azzal szembesülni, hogy tizenéves korukban versenyzőként leáll a fejlődés, nem jönnek az eredmények és a versenytársak ellépnek mellettük. A SKI C.U.L.T. figyelmének középpontjában az áll, hogy a síelők jó technikát eredményesen tanulhassanak meg. Semmi más nem számít.

A SKI C.U.L.T. rendszere átszövi a téli sportokat szinte minden vonatkozásukban: a mozgáskészletet, a tanulási technológiákat, a sportolók edzéstámogatását, a biztonság és az egészség területeit, a felszereléssel kapcsolatos alkalmazói és fejlesztési ismereteket.

A rendszer alapvető jellemzői:

 • szigorú logika alapján épül fel;
 • a rendszer könnyen továbbfejleszthető;
 • a rendszerben megszerzett tudáselemek és képességek újra felhasználhatók, a továbblépés mindig lehetséges;
 • a téli sportokban érdekelt szakemberek és szervezetek együttműködésére épül.

A rendszer elemei:

 • Technikai műhely (mozgáselemzés-kutatás, sítechnika, oktatási tematika);
 • Módszertani műhely (tanulási módszerek és technológiák, oktatási módszertan);
 • Edzés-versenyzés háttértámogatása;
 • Biztonsági műhely
 • Mentor program (know-how típusú támogatás szakembereknek és leendő szakembereknek);
 • Tájékoztatás, információ, szakanyagok;
 • Síterepek támogatása;
 • Utaztatás, élményszerzés

A SKI C.U.L.T. rendszer felöleli a téli sportok világának szinte minden területét. Ennek az oka nem a telhetetlenség; pusztán arról van szó, hogy az egyes részek nem különíthetők el egymástól. Aki komolyabban foglalkozik az egyik területtel, előbb-utóbb kénytelen lesz elmélyedni egy másik területen is; márpedig mi nagyon komolyan vesszük a síelést. Természetesen senki sem képes mindenhol egyformát alkotni, de a SKI C.U.L.T. abban a szerencsés helyzetben van, hogy a hat szakértője tökéletesen kiegészíti egymást, így meglehetősen széles spektrumot képesek lefedni. Nagyon fontos, hogy egy rendszer kidolgozásában a résztvevő szakemberek ne csak képesek legyenek hozzátenni tudásukat a rendszerhez, hanem alkalmasak legyenek a rendszer folyamatos kontrollálására, az új elemek lektorálására.

[ header = Technikai műhely ]

Technikai műhely

A sportmozgások mozgásszerkezetét hosszasan tárgyalja a szakirodalom. Ezek a leírások általában tapasztalati úton születnek, azzal a kitétellel, hogy az utóbbi évtizedekben a videotechnika nyújt segítséget a mozgáselemzésben. Ez a segítség többnyire kimerül a szemmel nehezen látható részletek kiemelésében, megfigyelésében.

A sportmozgások ideális formáinak megítélése, pontosítása, tanítása és edzés közbeni finomítása jelenleg ösztönösen, tapasztalati úton, különböző képességű szakemberek ötletei és következtetései útján áll elő. Nyilvánosan elérhető, megbízható, friss mérések gyakorlatilag nem érhetők el, ezért különösen fontos, hogy a technikai elemzések mögött magas felkészültségű szakemberek álljanak. A jó szem fontos tulajdonság, de legfeljebb csak egy síoktatás esti elemzéséhez elegendő (vagy még oda is kevés). Következtetések levonásához alapos biomechanikai, anatómiai, élettani stb. felkészültségre is szükség van, amelyhez folyamatos tanulásra is szükséges.

A SKI C.U.L.T. szakemberi napi gyakorisággal követik a versenysportban megfigyelhető jelenségeket, gyűjtik a verseny- és edzésfelvételeket, amatőr síelők és oktatások felvételeit, elemzik őket fejlődésükben, és hasonlítják össze a különböző területek mozgásszerkezetét. Folyamatosan kölcsönös kapcsolatban újraértékelik a sítechnikákról alkotott képet és az alapjukat képező tudományterületek nyílt mozgáskészségre adaptált ismerethalmazait.

A világban fellelhető síoktatási tematikák, ideálisnak tekintett sítechnikák jelentős része marketing alapokon áll össze. Néha az a cél, hogy a versenytársaktól eltérő terméket mutassanak fel, de többnyire a rövid távon látványos eredmények érdekében tanítanak olyan hibás technikákat, amelyek zsákutcába viszik a tanítványokat. A szakemberek egymástól is tanulnak, a tematikák egymásra hatnak és alakítják egymást. Így a hibás megoldások is végigszáguldanak a világon, hiszen a nagy nemzetek presztízse hatására a kisebb országok gyakran egy az egyben veszik át a kész megoldásokat, sok oktató pedig nincs felkészülve a kritikai elemzésre, vagy nincs bátorsága hozzá.

A fentiek miatt rendkívül fontos a tematikák összeállítása során az alaposan vizsgálat, és kérlelhetetlen következetesség: ez zajlik a technikai műhelyben.

[ header = Módszertani műhely ]

Módszertani műhely

A módszertani műhely munkájának az alapját a sítechnikai műhely eredményei képezik. Csak az tud eredményesen segíteni valamely mozgás megtanulásában, aki alaposan ismeri a mozgást.

A módszertani műhely munkájának a célját a sítechnikai műhely jelöli ki. A tematikai és módszertani lépések összeállításakor mindig ott kell a szemünk előtt kell tartani, hogy vajon az adott lépés lehetővé teszi a magasabb szintű technikák elsajátítását, vagy csak a látványos eredmény érdekében született-e, és így zsákutcába viszi a tanítványt.

A módszertan nem csodaszer és nem tud feltétlenül bárkinek bármit megtanítani. A mozgásokat a síelő tanulja meg, az oktató pedig ebben segít neki. Közreműködésével elkerülhetők a kudarcok, kínlódás helyett élvezetessé válhat a tanulás, felgyorsulhat a folyamat a megfelelő mozgásformák és körülmények kiválasztásával. A sítechnikai és módszertani tudás az oktató eszköze ebben a szerepkörben. Önmagában a kedvesség és a sítudás nem elegendő, mögöttük komoly elméleti és gyakorlati felkészültségnek kell állnia, amelynek az a jellemzője, hogy minél magasabb szintű, a tanítvány annál kevésbé veszi észre a jelenlétét.

A módszertani műhely a sítechnikai alapok mellett a társtudományok eredményeire támaszkodik. Ebben a tekintetben a legfontosabb alaptudomány a neurológia (amely óriási lépésekben fejlődött az utóbbi évtizedben), ezzel összefüggésben a lélektan, és az erre a kettőre épülő pedagógia-sportpedagógia, valamint a testneveléselmélet és edzéselmélet. A SKI C.U.L.T. rendszer tanulásmódszertani jellegét tekintve az ember természetes mozgástanulási folyamataira épít, azokat stimulálja. Egy SKI C.U.L.T. kurzus ezért nemcsak a símozgások megtanulásában lehet hasznos, hanem az általános mozgásintelligenciát is fejleszti.

A természetes tanulási folyamatokra való építkezés egyik fontos eleme, hogy a tanulóknak tisztában kell lenniük, hogy egy-egy mozgáselem tényleges rögzítésének ideje hónapokban mérhető, hiszen egy komplex idegrendszeri struktúrába kell illeszkednie. A mozgások megtanulása során felesleges arra számítani, hogy egyik napról a másikra látványos eredményeket érhetünk el. De ez nem is baj, hiszen remélhetőleg senki sem csak egy-két évre tervezi a síeléssel kapcsolatos jövőjét...

[ header = Edzés-versenyzés háttértámogatása ]

Edzés-versenyzés háttértámogatása

A versenysportban dolgozó szakembereknek nem elegendő a versenyzőik sítechnikájával foglalkozni. Ha eredményeket akarnak elérni, szaktudásuknak számos más területre ki kell terjednie, amely egy ember számára szinte teljesíthetetlen feladatot jelent. Foglalkozni kell a versenyzők sítudásával, kondícionális-koordinációs képességeivel, táplálkozásával, az edzéstervek elkészítésével és ellenőrzésével, a taktikai képzéssel, versenymenedzseléssel, szponzorációval stb. Nem véletlen, hogy az élsportban egy versenyző vagy csapat mellett számos szakember dolgozik összehangolva egymással munkájukat. Még a világkupában versenyző síelők edzői is igénybe veszik kifejezetten a sítechnikával, mozgástanulással dolgozó szakemberek segítségét, de bármelyik síelő láthatja az idény elején, hogy síoktatók foglalkoznak a síversenyzők alaptechnikájával. Az igazán eredményes edzők ugyanis felmérik saját tudásuk határait, és erre a feladatra specialistákat vesznek igénybe.

A SKI C.U.L.T. rendszerében megtalálható az a korszerű tudás, amely segíthet kluboknak, válogatottaknak vagy egyéni versenyzőknek a megfelelő, hosszú távon versenyképes sítechnika kialakításában és a korrekciókban. A SKI C.U.L.T. nem kíván önálló versenyistállóként működni, de szívesen bocsátja szaktudását a versenyport eredményességben érdekelt résztvevői rendelkezésére.

[ header = Biztonsági műhely ]

Biztonsági műhely

Az utóbbi pár év divatos hívószava lett a biztonság. Alig múlik téli hét, hogy egy celebműsorban valamely híresség vagy egy sportműsorban egy sztároktató ne nyilatkozzon róla, de a mondanivaló lényege többnyire kimerül abban, hogy mindenki vegyen fel bukósisakot, de a gyerekek legalábbis feltétlenül. A FIS a felszerelésekkel kapcsolatos szabályok módosítását többnyire a biztonsággal indokolja, bár a kereskedelmi lóláb időnként kilóg a sajtótájékoztató asztalterítője alól. Mindeközben pedig a statisztikák szerint nincs érdemi változás a balesetek számában és jellegében.

A szakemberek persze látják, hogy a sematikus kommunikáció mögött az a probléma van, hogy a döntéseket nem a szakemberek hozzák, a tanulmányok szerzői pedig valószínűleg elsőosztályú szakemberek a saját területükön, de kevésbé élnek benne a sípályák világában. A felszerelések témaköre valamint újabb és újabb rendszabályok életbe léptetése helyett a megoldás a sípályákon való viselkedésben és a technikai tudásban rejlik, így a biztonság tényleges javításához a téli sportokban jártas szakemberekre van szükség.

A SKI C.U.L.T. biztonsági műhelye folyamatosan elemzi a téli sportok területét biztonsági szempontból, levonja a következtetéseket és ezeket beépíti a rendszer sítechnikai és módszertani elemeibe, hiszen úgy lesznek biztonságosabb a sípályák, ha az azokat benépesítő szabadidős sportolók és versenyzők tudása javul, szokásaik pedig megváltoznak. A SKI C.U.L.T. rendszerét használó síiskolák és szakemberek már önmagukban is csökkentik a téli sportok kockázatát, és ennek a hatékonysága még jobb lesz, ha egyre többen és rendszeresen vesznek részt a kurzusokon.

Szükség esetén a SKI C.U.L.T. ajánlásokat fogalmaz meg a biztonsággal kapcsolatosan, szakértői vizsgálatokat végez vagy módszereket és eszközöket tesztel, szakanyagokat lektorál.

[ header = Mentor program ]

Mentor program

A jó pap holtig tanul, de a sportszakember is. Nekünk, a SKI C.U.L.T. szakértőinek óriási szerencsénk volt és van, hogy síoktatói pályafutásunk során mindig a legkiválóbb szakemberekkel dolgozhattunk együtt, így a telünk nagy része folyamatos továbbképzés volt, szakmai elemzésekkel még a liften, a vacsora mellett és az autóban is, nem csak az oktatási programokon.

Nem mindenkinek adatik ez meg. A lelkiismeretes szakemberek folyamatosan frissítik ismereteiket, eljárnak továbbképzésekre, de mégsincs lehetőségük ilyen sűrű szakmai légkörben élni.

A mentor programot azok számára indítottuk el, akik a téli sportok iránt a technikai tudáson túli érdeklődést mutatnak. Nemcsak a "mit"-re keresik a választ, hanem a „hogyan”-ra is. A mentor programba bekapcsolódók részt vehetnek a kurzusokon, ahol technikai tudásuk fejlődhet, de emellett megkaphatják azokat a módszertani, ok-okozati, tudományos stb. háttérinformációkat, amelyekkel a hobbisíelőket természetesen nem terheljük. Lehetőségük van konzultációkra, szükség esetén elemezzük és javítjuk gyakorlati oktatómunkájukat is, segítünk javítani elemzőkészségüket.

A mentor program azok számára kifejezetten ajánlott, akik még csak tervezik, hogy síoktatóként szeretnének dolgozni. A programban sítudásuk is fejlődik, nagyobb esélyt adva a síkotatói vizsgára, és testközelből, a műhelytitkokkal együtt tapasztalhatják meg a síoktatók életének mindennapjait. Ezen ismeretek birtokában teljesen más szemmel tudnak részt venni a síoktatói tanfolyamon, sokkal jobban tudják értékelni az ott tanult ismereteket.

Mielőtt bárkiben felmerülne: a mentorprogram nem az olcsó vagy ingyenmunkaerő megszerzésének eszköze. A SKI C.U.L.T. rendszerében csak az általunk minősített oktatók dolgoznak, és senkitől nem várjuk el a társadalmi munkát.

[ header = Tájékoztatás, információ, szakanyagok ]

Tájékoztatás, információ, szakanyagok

A SKI C.U.L.T. rendszerében már most is nagyon erőteljes tudásbázis épült ki a téli sportokkal kapcsolatban, és ez érezhetően egyre fejlődik. A téli sportok a mozgások végtelen variációit nyújtják, soha nem lehet őket megtanulni vagy ismerni tökéletesen, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy pillanatnyi ismereteink szerint igyekszünk a lehető legpontosabban leírni őket. De a pillanatnyi ismeretek rendszerezése újabb kérdéseket vet fel, és a megszületett válaszok új ismereteket jelentenek. A lánc végtelen és megismerhetetlen, de semmit sem ér, ha csak egy szűk kör tud róla.

A SKI C.U.L.T. a téli sportokkal szembeni kötelességének érzi, hogy ismereteit ne tartsa meg magának. Minden síelőt érdekli valamennyire a hobbija, különböző mélységben ugyan de érdeklődik a vele kapcsolatos ismeretek iránt. És mivel mozgások irányítása az agyunk intenzív tevékenysége, szoros kapcsolatban áll az intelligenciával (kutatások már régen bizonyították, hogy a mozgástanulás hatására javul a matematikai problémák megoldásának sikere). Az elméleti ismeretek iránti érdeklődés, a mozgások figyelmes szemlélése és elemzése is beépül az idegrendszerünkbe, és kisebb-nagyobb morzsákkal hozzájárul a mozgásvezérléshez.

A SKI C.U.L.T. ennek érdekében együttműködik bárkivel, aki a téli sportok kultúrájában érdekelt. Szakanyagokat írunk és lektorálunk, háttérinformációkat szállítunk, szívesen részt veszünk rendezvények szervezésében vagy műsorokban. E tekintetben szakértőinknek jelentős tapasztalata van, több könyv, oktatófilm szerzői és demonstrátorai, nagy rutinjuk van tévé- és rádiószereplésekben.

[ header = Síterepek támogatása ]

Síterepek támogatása

Nem szokott eszünkbe jutni, hogy a síterep vajon hogy néz ki nyáron. Azt gondolnánk, hogy olyan pályákon síelünk, amelyet a természet alakított ki, legfeljebb az erdőben vágtak ki néhány rossz helyen álló fát. Ezzel szemben a valóság az, hogy a pályák egy része komoly tervezés és földmunka eredménye. Ennek ellenére azok a síoktatók, szakemberek, aki ott síelnek, gyakran jobban tudják, hogy melyek a jól sikerült vagy gyengébb pontok, hol lehetne kis változtatással kellemesebbé vagy biztonságosabbá tenni a pályákat. Alig találni olyan pályát, ahol valóban jó körülmények nyílnak például kezdők oktatására, pedig többnyire minimális munkával tökéletessé lehetne alakítani a terepet. A SKI C.U.L.T. rendszerében az egyik alapvető szempont a pályák adott tanulási szinthez és technikai elemhez való rendelése, így szakembereink hasznos segítséget tudnak nyújtani a pályafenntartók számára szakvéleményükkel, de ugyanígy értékes segítséget nyújthatunk a sípályák biztonsági szempontok alapján történő kialakításához, átalakításához is.

[ header = Utaztatás, élményszerzés ]

Utaztatás, élményszerzés

A SKI C.U.L.T. nem csak az éteri szakmai magasságokban kíván tevékenykedni. Szeretnénk, ha az általunk felépített rendszert bárki igénybe vehetné. Ennek érdekében utakat, kurzusokat szervezünk, amelyeknek a középpontjában az egyre tökéletesebb tudás okozta élmény áll. A síoktatásra mindenki többnyire úgy tekint, mint egy kissé unalmas, de hasznos és tiszteletreméltó tevékenységre, amelyen célszerű átesni, ha valamilyen szinten síelni akarunk a piros pályákon is.

Mi pedig azt tapasztaltuk, hogy a síelés tanulása pont olyan élvezetes és izgalmas mint maga a síelés. Mi nem azt várjuk, hogy valaki azt mondja egy kurzus végén, hogy "kösz, sokat tanultam". (Márcsak azért sem, mert pár nap alatt még nem lehet tudni, hogy ki mennyit is tanult. Talán az idény második felében vagy jövőre...) Sokkal jobban örülünk annak, ha azt halljuk, hogy "Már vége? De kár..." Azt szeretjük, ha kurzust irányító oktató legalább annyira élvezte az együtt síelt órákat, mint a résztvevők. És ha a résztvevők számára a kurzus órái legalább annyira élvezetesek voltak, mint a szabadsíelés ideje.

Szeretettel várunk mindenkit - síiskolákat, egyesületeket, síoktatókat -, hogy vegyenek részt a rendszerünkben. Persze ennek van egy feltétele: szemléletmódban, felfogásban, módszerekben egy nyelvet kell beszélnünk, és természetesen ellenőrizni szeretnénk a munka minőségét is. Mert az igényességet mindenki megérdemli.

/** * @file fb-social-plugin.tpl.php * Theme the more link * * - $plugin_type: the type of this plugin * - $tag_name : the tagname of this plugin */ ?>